Algemene Voorwaarden

Door publicatie op de website www.mtadvocaten.nl alsmede door het (desgevraagd) ter hand stellen van de voornoemde algemene voorwaarden voor of bij aangaan van de overeenkomst wordt voldaan aan de verplichting die het Burgerlijk Wetboek stelt in de artikelen 6:231 ev.

De algemene voorwaarden zijn tevens gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te Utrecht.