Artikel 11 - Gefinancierde rechtsbijstand

In het geval de werkzaamheden worden verricht op basis van het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand maken wij u attent op het volgende:

Sinds 8 maart 2017 geldt de maatregel kostenverhaal draagkrachtige veroordeelden. De maatregel betekent dat – ondanks dat sprake is van een (ambtshalve) toevoeging – de kosten van verleende rechtsbijstand op u verhaald kunnen worden door de Raad voor Rechtsbijstand. Hiervan kan sprake zijn:

  • Als de zaak is geëindigd met een onherroepelijke veroordeling door een rechter. Bij een vrijspraak geldt de maatregel dus niet.
  • Bij een nacontrole blijkt dat u wel degelijk over voldoende inkomen en vermogen beschikte om zelf de kosten van uw advocaat te kunnen betalen.

Op de website van de Raad voor Rechtsbijstand (www.rvr.org) staat in dit verband vermeldt:

  • Als een strafzaak is geëindigd met een onherroepelijke veroordeling van de rechtzoekende, dan wordt alsnog het inkomen en vermogen van de rechtzoekende getoetst. Blijkt dat het inkomen en/of vermogen boven de toepasselijke inkomens- en vermogensgrenzen van de Wet op de rechtsbijstand ligt, dan kunnen de kosten van de rechtsbijstand verhaald worden op de rechtzoekende. Dit is geregeld in artikel 43 lid 3 van de Wet op de rechtsbijstand.

De ambtshalve toevoegingen met de codes: S010, S030, S040 en S050, eerste aanleg en Hoger Beroep vallen onder de regeling. Ambtshalve toevoegingen voor minderjarigen, cassatietoevoegingen en piketvergoedingen vallen niet onder de regeling.

Met het oog op de beroepsaansprakelijkheid maken u nadrukkelijk attent op deze regeling. Zie ook: Mr. X en de 'draagkrachtige veroordeelde' - Het Advocatenblad

Mocht u vragen hebben over kostenverhaal verzoeken wij u contact op te nemen met Financieel Klantencentrum van de Raad Voor Rechtsbijstand op telefoonnummer: 088 – 787 13 14. Dit betreft nl. een aangelegenheid tussen de rechtzoekende en de Raad voor Rechtsbijstand.

Logo