De Raadslieden

Mr. J. Michels

Mr. J. Michels

De heer J. Michels heeft gestudeerd aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen en rondde aldaar in 2002 zijn studie Nederlands recht cum laude af. Zijn specialisatie betrof het straf(proces)recht.

Gedurende de studie vormde de oprichting en deelname aan een pleitgenootschap één van zijn belangrijkste nevenactiviteiten. De studie Nederlands recht werd afgerond met een scriptie over (on)toelaatbare bijzondere verhoormethoden.

De heer J. Michels werkte, alvorens de strafadvocatuur te betreden, als griffier bij de penitentiaire kamer van het Gerechtshof te Arnhem. In die hoedanigheid beschikt hij over een meer dan gemiddelde kennis van TBS-zaken.

In de afgelopen jaren kwam de heer J. Michels in aanraking met de meest uiteenlopende strafzaken en boekte daarin diverse successen. Enkele van zijn zaken vindt u opgetekend in de boeken Misdaad in Nederland. Misdaad in Nederland wordt samengesteld door onder meer Jaap Jongbloed en bevat verhalen uit de koker van bekende en minder bekende strafpleiters. Een recente publicatie van de heer J. Michels vindt u terug in het boek Zeden - Strafprocessen van de Eeuw, uitgegeven door uitgeverij Vuijk.

In 2009 won de heer J. Michels de landelijke pleitwedstrijd georganiseerd door de NVJSA (foto's via www.nvjsa.nl). Hoewel de heer J. Michels een opleiding heeft genoten als generalist, houdt hij zich in de praktijk louter bezig met het strafrecht.

Logo