Artikel 1 - Algemene Voorwaarden

Michels & Tuma Advocaten (hierna te noemen: “Michels & Tuma”) is een maatschap, gevestigd in Amersfoort, waarvan de doelstelling is het uitoefenen van de rechtspraktijk door advocaten in de ruimste zin van het woord. Deze praktijk wordt mede uitgeoefend door de personen die door Michels & Tuma contractueel zijn vastgelegd.

Logo