Procederen op basis van een vaste prijsafspraak

Naast het verlenen van rechtsbijstand op basis van het uurtarief kan worden overeengekomen om een rechtszaak tegen een vooraf vastgesteld bedrag te verrichten. In dat geval geeft Michels & Tuma Advocaten aan tegen welk bedrag zij haar inspanningsverplichting aangaat. Een dergelijke vaste prijsafspraak is voor beide partijen bindend. De zaak wordt volledig afgerond voor het overeengekomen bedrag.

Logo