Artikel 5 - Identificatie

Michels & Tuma is ingevolge de Wet Identificatie bij Dienstverlening verplicht om haar opdrachtgevers te identificeren. De opdrachtgever dient alle daarvoor in aanmerking komende bescheiden aan Michels & Tuma ter beschikking te stellen. Michels & Tuma is, totdat genoemde bescheiden zijn ontvangen, gerechtigd uitvoering van de opdracht op te schorten.

Logo