Artikel 12 - Gelden van Derden

Michels & Tuma heeft een aparte rekening voor het beheer van gelden van derden ten name van de Stichting Beheer Derdengelden Michels & Tuma Advocaten., hierna te noemen de derdenrekening.

Ten aanzien van gelden die bij de behandeling van een opdracht voor de cliƫnt/opdrachtgever dan wel derden kunnen worden ontvangen, verplicht Michels & Tuma zich deze gelden uitsluitend te doen overmaken op de derdenrekening.

De op de derdenrekening vergoede debetrente komt volledig ten goede aan de rekeninghouder ter compensatie van de kosten van administratie en de kosten die aan het houden van de derdenrekening verbonden zijn.

Logo