Artikel 14 - Geschillen

De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Michels & Tuma is onderworpen aan het Nederlands recht.

Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Michels & Tuma is gevestigd. Niettemin behoudt Michels & Tuma het recht om geschillen aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de opdrachtgever voor te leggen.

Logo