Tarieven

De werkzaamheden in uw zaak kunnen door Michels & Tuma Advocaten op basis van de navolgende wijzen worden verricht:

  • op basis van uurtarief (€ 325,-, exclusief BTW)
  • op basis van prijsafspraak
  • op basis van “gesubsidieerde rechtsbijstand”

Michels & Tuma Advocaten maakt bij het verlenen van rechtsbijstand geen onderscheid in werkzaamheden die worden verricht tegen het uurtarief of een vaste prijsafspraak en werkzaamheden die plaats vinden op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand. Dit betekent dat indien de werkzaamheden plaats vinden op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand u dezelfde kwaliteit rechtsbijstand kunt verwachten dan wanneer de werkzaamheden worden verricht tegen het uurtarief of een vaste prijsafspraak.

Logo