Gesubsidieerde rechtsbijstand

Nederland kent een stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand. De rechtszoekende die onvoldoende vermogend is om tegen het uurtarief te procederen kan onder omstandigheden in aanmerking komen voor een toevoeging van een advocaat naar keuze.

Het stelsel wordt uitgevoerd door de Raad voor Rechtsbijstand. De Raad voor Rechtsbijstand heeft inkomenstabellen opgesteld aan de hand waarvan wij kunnen boordelen of u voor gesubsidieerde rechtsbijstand in aanmerking komt. Wanneer u hiervoor in aanmerking komt dan kan er een zogenaamde eigen bijdrage worden opgelegd. Bij het aannemen van uw zaak kunnen wij een inschatting maken van de hoogte van deze eigen bijdrage.

Het peiljaar voor de beoordeling van de aanvraag voor gesubsidieerde rechtsbijstand ('een toevoeging') is gelegen twee jaren voor de daadwerkelijke aanvraag. Als u derhalve in 2009 een toevoeging aanvraagt dan kijkt de Raad voor Rechtsbijstand naar uw inkomens- en vermogenspositie in 2007.

Indien uw inkomen en/of vermogen in de afgelopen twee jaren echter substantieel is gedaald dan dient u dit aan te geven bij het aannemen van uw zaak. In dat geval kunnen wij namelijk om een zogenaamde peiljaarverlegging verzoeken, hetgeen inhoudt dat uw aanvraag voor gesubsidieerde rechtsbijstand plaats vindt op basis van uw inkomens- en vermogenspositie in het jaar van de aanvraag. Bij de beoordeling van de aanvraag voor gesubsidieerde rechtsbijstand maakt De Raad voor Rechtsbijstand gebruik van uw gegevens zoals deze bekend zijn bij de Belastingdienst en de basisadministratie van de Gemeente van uw woonplaats.

Indien u een eigen bijdrage verschuldigd bent in het kader van de gefinancierde rechtsbijstandsregeling dan dient deze bij wege van voorschot voor aanvang van de werkzaamheden te worden voldaan.

Logo