Artikel 13 - Archivering / Bewaartermijn van dossier

Na beƫindiging van de opdracht worden de tot het dossier behorende relevante (proces)stukken, voor zover deze niet na afsluiting van de zaak (al dan niet op verzoek) aan cliƫnt/opdrachtgever worden afgegeven, gedurende tenminste vijf jaren door Michels & Tuma bewaard, waarna de (proces)stukken zonder nadere kennisgeving zullen worden vernietigd.

Logo