Artikel 2 - Definities

De maatschap:
Advocatenkantoor Michels & Tuma, gevestigd te Amersfoort dat uitsluitend (besloten) beroepsvennootschappen omvat.

Cliënt c.q. opdrachtgever:
Contractspartij van Michels & Tuma Advocaten.

Consument:
Een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Kantoor:
Michels & Tuma en - zowel gezamenlijk als ieder afzonderlijk - de aan Michels & Tuma verbonden natuurlijke en rechtspersonen, die door haar bij de uitoefening van de opdrachten van cliënten worden ingeschakeld.

Honorarium:
De financiële vergoeding (tijdsevenredig of anderszins) exclusief verschotten en kantoorkosten als hierna gedefinieerd – die Michels & Tuma voor de uitvoering van de overeenkomst met de cliënt is overeengekomen of die voor de desbetreffende werkzaamheden geldt.

Verschotten:
De kosten die Michels en Tuma maken in het belang van de uitvoering van de overeenkomst maken.

Kantoorkosten:
De vaste opslag op het honorarium voor de kosten van kantoorfaciliteiten.

Logo