Algemene Verordening Gegevensbescherming

De Algemene Verordening Gegevensbescherming geldt (ook) voor Michels & Tuma Advocaten.

Advocaten zijn ‘geheimhouders’ en hebben een verschoningsrecht. Feitelijk is daarmee al een groot deel van uw privacy gewaarborgd. 

Via onze privacyverklaring informeren wij u over de gegevens die wij van u hebben én waarom wij die gegevens hebben. Dit doen we (hopelijk) zo toegankelijk en duidelijk mogelijk, met inachtneming van alle wettelijke bepalingen die uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voortvloeien.

De privacyverklaring kunt u via deze link raadplegen.

Mocht u desalniettemin vragen hebben over de AVG; schroomt u niet om telefonisch of per e-mail een vraag te stellen.

Logo