Michels & Tuma Advocaten

Michels & Tuma Advocaten is een ervaren advocatenkantoor dat zich heeft toegelegd op de strafpraktijk.
Dit houdt in dat Michels & Tuma Advocaten in beginsel alleen werkzaam is op het gebied van het strafrecht. Wanneer u echter een aan het strafrecht gelieerd rechtsprobleem heeft dan kunnen wij deze zaak eveneens in behandeling nemen.

Logo